Seminarium podsumowujące, formalna zapowiedź

W związku z raportowaniem projektu nr PDD/52 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Agenda debata podczas spotkania przewiduje następujące pod

Czytaj dalej 03.06.2016. 13:55

Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusz unijny

W związku z audytem przedsięwzięcia nr APN/15 8 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Oświatowego
Porządek dyskusja w czasie seminar

Czytaj dalej 03.06.2016. 13:55